ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนเล็กสั้น แบบ เอ็ม 4 ขนาด 5.56 มม.
ปลส.เอ็ม 4
M 4
5.56x45 มม.

โคล์ท และ บูชมาสเตอร์

สหรัฐอเมริกา


ข้อมูลทางเทคนิค
รายการ
มาตรฐาน
น้ำหนัก
 
พร้อมซองกระสุนบรรจุเต็มและสายสพาย
 
ไม่มีซองกระสุนและสพาย
 
ความยาว
 
ทั้งกระบอก รุ่น A1
 
ทั้งกระบอก รุ่น A2
 
ลำกล้อง
 
ลักษณะทางกล
 
เกลียวลำกล้องเวียนขวา 6 ร่องเกลียว
 
กว้างปากลำกล้อง
 
ระยะร่องเกลียวถึงร่องเกลียว
 
รัศมีของศูนย์เล็ง
 
ระบบการทำงาน
 
ทำงานด้วย
 
เครื่องกลไก
 
ระบายความร้อนด้วย
 
กระสุน Ball M193 , M855
 
ความเร็วปากลำกล้อง
 
อัตราการยิง
 
ระยะหวังผล
 
ระบบการยิง  
ซองบรรจุกระสุน ชนิด