ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนกลมือ แบบ FN. P 90 ขนาด มม.
ปกม.FN P 90
FN
มม.
FN
เบลเยี่ยม