ชื่อเต็ม
อาวุธปืน
ชื่อย่อ
อาวุธปืน
ชื่อสามัญ
อาวุธปืน

กระสุน
ขนาด

ยี่ห้อ
ประเทศผลิต
ปืนเล็กสั้นบรรจุเอง แบบ 87 บ 2
ขนาด .30 นิ้ว Carbine.
ปสบ.87 บ.2
Carbine M1 A2
.30 นิ้ว Carbine.
Carbine
สหรัฐอเมริกา

ข้อแตกต่าง ของ ปสบ.87 บ.2 กับ ปสบ.87 และ ปสบ.87 ป.1 คือ
สามารถทำการยิงได้เป็นชุดและทีละนัด โดยใช้เครื่องคันบังคับการยิง (มีเหล็กบังคับการยิงอยู่ด้านหน้าทางซ้ายโครงลูกเลื่อนตรงกันข้ามกับปุ่มคันรั้งลูกเลื่อน

สำหรับ ปสบ.87 บ.3 แตกต่างจาก ปสบ.87 บ. 2 คือ
เหมือนกับ ปสบ.87 บ.2 ทุกประการยกเว้น ตอนบนของโครงลูกเลื่อนได้ดัดแแปลงให้เหมาะสำหรับติดกล้องเล็ง เพื่อใช้ประจำพลซุ่มยิง ปืนแบบนี้ไม่มีที่สำหรับติดศูนย์หลังแบบธรรมดา