www.kokthum.lopbuli.police.go.th

Updat 22 jan 2018

 

 

 

 

 

 

LINK

พ.ต.อ.กริช แสงพล

ผกก.สภ.โคกตูม

ภ.จว.ลพบุรี

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

INSIDE
หน่วยงานในสังกัด
ผู้บังคับบัญชา สภ.โคกตูม
ข้าราชการตำรวจ สภ.โคกตูม
งานอำนวยงาน
งานสายตรวจ (ปป)
งานจราจร
งานสืบสวน
งานสอบสวน
กต.ตร.สภ.โคกตูม
หมายเลขโทรศัพท์ สภ.โคกตูม
ประวัติสถานีตำรวจ

ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.

I ผบ.ตร. I รอง ผบ.ตร. I ผู้ช่วย ผบ.ตร I