ผู้จัดทำ IT ของรุ่น

kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29kob29

 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  กาญจนปรีชา    ( โจ ) ที่ทำงาน   032-381087 ต่อ 300-1   มือถือ   089-0091414

ส.ต.ต.เทพพิทักษ์  เกตทอง  ที่ทำงาน   077-641512         มือถือ   083-5784371

 

ส.ต.ต.ทศพล  สุนาวงศ์   ( โตโต้ )      ที่ทำงาน   077-641512  ลับเฉพาะ   085-1491394