รถยนต์  ใช้ราชการประจำ ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ.
ลำดับ หน่วยใช้ ยี่ห้อ เลขทะเบียน ชนิดรถ  เลขเครื่อง เลขตัวรถ อายุรถ(ปี)  
1 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. มิตซูบิชิ โล่ 66368 รถปิคอัพ 4D56TA F1760 K14XDL51755 18   สกบ. พธ.
2 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. โตโยต้า โล่ 66631 รถปิคอัพ 2L-9373182 LN85-7089843 13   สกบ. พธ.
3 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. อีซูซุ โล่ 66813 รถปิคอัพ G-52181 V-7103756 11   สกบ. พธ.
4 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. อีซูซุ โล่ 66903 รถปิคอัพ AL9275 MP1TFR54H1T114358 9   สกบ. พธ.
5 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. โตโยต้า โล่ 79009 รถบรรทุกกลาง 0462930 BU20-086467 28   สกบ. พธ.
6 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. โตโยต้า โล่ 79012 รถบรรทุกกลาง 0462786 BU20-086512 28 สกบ. พธ.
7 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. อีซูซุ โล่ 89078 รถบรรทุกใหญ่ 6BD1-492563 HTR114 3902509 18 สกบ. พธ.
8 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. มิตซูบิชิ โล่ 89099 รถบรรทุกใหญ่ 6D16-RA0136 MMTFK457PYC000236 7   สกบ. พธ.
9 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. นิสสัน โล่ 98079 รถบัส FD6-049120 CMB81F-00213 21   สกบ. พธ.
10 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. อีซูซุ โล่ 98127 รถบัส 6BD1-603412 MT111LJ-3001016 15 สกบ. พธ.
11 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. แดวู โล่ 98199 รถบัส D1146100476 KLB-..P000940 14 สกบ. พธ.
12 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. มิตซูบิชิ โล่ 98820 รถบัส 4D33-BA 0228 MMTFE654GVC000228 9   สกบ. พธ.
13 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. ฮีโน่ โล่ 98888 รถบัส J05C-TK14035 FC4JJRA-10241 4   สกบ. พธ.
14 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. ฮีโน่ โล่ 98889 รถบัส J08C-TK12003 RK1JSLL-10144 4 สกบ. พธ.
15 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. ฮีโน่ โล่ 98898 รถบัส J08C-TK12785 RK1JSLL-10350 2 สกบ. พธ.
16 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. ฮีโน่ โล่ 98899 รถบัส J08C-TK12786 RK1JSLL-10351 2 สกบ. พธ.
17 ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. โตโยต้า โล่ 98179 รถยก 14B-1399399 BU87-8006168 14 สกบ. พธ.
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2553